Niet harder werken maar slimmer. Als je Future Fit wilt zijn kun je beter slimmer werken dan harder werken. Slimme managers maken gebruik van onbenutte talenten, kennis en ambities van hun medewerkers.

De 5 tips hieronder lijken open deuren, echter weten we uit ervaring dat managers deze betrokkenheidsinstrumenten onvoldoende inzetten. Instrumenten als o.a. geld, structuur en functies genieten vaak de voorkeur. Waarom worden deze instrumenten te weinig ingezet? Omdat je vaak extra tijd moet investeren om ze goed in te zetten. Wat een goed en voldoende salaris is kan je vrij snel en objectief vaststellen door het te vergelijken met de norm in je branche. Maar wat genoeg aandacht is, is subjectief. Je moet continu inspelen op de individuele behoefte van mensen om maximaal effectief te zijn met deze 5 tips. Dit laatste is een belangrijke vaardigheid van een future fit manager, zorgen dat mensen in hun kracht komen.

Hierbij 5 tips om je team tot hogere prestaties te brengen:

1.Geef mensen regelmatig een FeedForward en help hen hun talent te ontdekken. Meeste mensen zijn blind voor wat ze echt goed kunnen, dat vinden ze ‘normaal’.

2.Geef vaker een compliment, een complement moet ECHT zijn, Expliciet Constructief, Hartelijk en Tijdig.

3. Mensen verantwoordelijkheid geven is 1 van de mooiste vormen van waardering. Kijk naar hun talent en vraag ze om iets van je over te nemen. Delegeren levert jou tijd en ruimte op als je de juiste mensen op de juiste klus zet. De juiste klussen bieden mensen ruimte om te groeien en te ontwikkelen.  Gebrek aan gevoel van groei en ontwikkeling is één van de grootste veroorzakers van bore-out.

4. Medewerkers zijn meer betrokken indien ze mee mogen denken. Geef ze daarom de ruimte om met verbetervoorstellen te komen. Dingen verbeteren geeft hoop op een mooiere toekomst. Hoop geeft meer energie en motivatie.

5.  Mensen reageren vaak niet op wat je zegt maar op wat je denkt. Wat je denkt bepaalt de manier waarop  je communiceert. Neem in een conflict  de tijd om je houding ten opzichte van je collega na te gaan.

Mensen zijn gevoelig voor de manier waarop je ze aanspreekt. Ben je boos of geïrriteerd, tel dan tot 3, haal diep adem en vertel je boodschap op een rustige en respectvolle manier.

 

We zijn nieuwsgierig naar je ervaring met deze tips.

Sandra Dirkses.dirkse@olympia.nl
Olympia Uitzendbureau Oosterhout

Steven de Lira, steven@silkbricks.com
Future Fit Platform is een concept van SilkBricks

Share This
× Hoe kan ik je helpen? Available from 08:30 to 22:00