Mensen met een concrete en inspirerende persoonlijke ambitie zijn productiever, blijkt uit ons afstudeeropdracht in samen werking met Richmarloe Thode van Hogeschool Leiden.

Heb jij een reden waarom je iedere dag naar je werk gaat? Is dit jouw motivatie om door te zetten, omdat het iets is wat jou drijft? Iets wat je graag wilt behalen? Als dat zo is, dan spreken we van een persoonlijke ambitie. Een persoonlijke ambitie is een doelstelling waarmee je bepaalde prestaties wilt behalen. De goal-setting theory geeft aan waar een volledige doelstelling aan moet voldoen. Het voordeel van een volledige doelstelling is dat je planmatig aan de slag kunt gaan, waardoor je je kans vergroot tot het bereiken van hetgeen je ambieert. Heb je weleens van het SMART-principe gehoord? De goal-setting theory is hiermee te vergelijken.

Gouden tips voor het opstellen van een inspirerende ambitie:

  • Zorg ervoor dat je doelstelling uitdagend is. Door de inspanning die de doelstelling vergt, wordt je beter gemotiveerd om eraan te werken. Let er wel op dat de doelstelling realistisch is. Je moet beschikken over de vaardigheden, mogelijkheden en tijd om de doelstelling te kunnen behalen.
  • Zorg er ook voor dat je ambitie concreet en specifiek is. Stel je voor dat je die ambitie aan iemand anders geeft. Diegene moet een goed beeld hebben welke stappen hij/zij moet zetten om dichter bij jouw persoonlijke ambitie te komen. Met deze gedachte in je achterhoofd, zorg je ervoor dat je een specifieke en concrete ambitie formuleert.
  • Een belangrijk punt is dat jij deze ambitie voor jezelf hebt opgesteld. Door een ambite voor jezelf te formuleren, werk je aan het vergroten van je zelfeffectiviteit. Met zelfeffectiviteit wordt bedoeld dat je gelooft dat je in staat bent om de ambitie waar te maken. Met andere woorden waarom jouw ambitie bij jou? Ambities komen zelden uit de lucht vallen. Het is een verzameling van ervaringen, thema’s uit je verleden die je wilt aanpakken met jouw talent voor een betere toekomst.

Deze tips kunnen je helpen een persoonlijke ambitie te formuleren die jou in beweging zet. Een persoonlijke ambitie is in onze ogen een continue proces dat je vaker herschrijft want hoe meer je leert hoe meer je zie.t en hoe beter je begrijpt wat jouw missie is.

Een bijdrage van Richmarloe Thode en Steven de Lira

Share This
× Hoe kan ik je helpen? Available from 08:30 to 22:00