Future Fit event – 4 februari 2016

Hoe maak je teams Future Fit?

Hoe maak je teams Future Fit? Dat was de vraag die centraal stond op het eerste kennisseminar van Future Fit. Lagerweij & Partners Talentmanagement en SilkBricks Expert in Human Software organiseerden dit event op 4 februari 2016 in Verhalenhuis Belvédère te Rotterdam.

Een verslag

Nadat de zaal inmiddels goed gevuld was nam dagvoorzitter Paul Hoogstraten het woord. Paul, organisatieadviseur en algemeen directeur van Lagerweij & Partners, stelt het meteen scherp: waarom moeten organisaties eigenlijk ‘future fit’ zijn en wat houdt dat dan in? In zijn visie betekent het dat een organisatie het best groeit door talenten van mensen optimaal te benutten. Door hun ambities waar te maken en te koppelen aan de ambities van het bedrijf. Maar hoe dan, in een tijd waarin repeterende taken steeds meer verdwijnen, wat kunnen wij mensen dan nog? Wat mensen onderscheidt is ons vermogen tot creativiteit, zelfreflectie en intuïtie en niet in de laatste plaats teamwork. “De meeste mensen die succesvol zijn, zijn ook heel goed in samenwerken”, volgens Paul.  Met de stelling ‘Het aantal functies dat je kunt vervullen als je niet lekker in je  vel zit, neemt af‘, liet hij de zaal in groepjes van gedachten wisselen.

Sprekers

Paul Kop

De eerste spreker van de dag is niemand minder dan Paul Kop. Paul is grondlegger en directeur van Lagerweij & Partners, tevens is hij lector aan het lectoraat talentmanagement aan de hogeschool Leiden. Paul noemt zichzelf ‘talent manager’ en werkt op het snijvlak van psychologie en HR en helpt organisaties van goed naar beter. Hij merkt op dat er kentering gaande is van hardskills naar softskills. Er is steeds meer aandacht voor talenten en ambities van medewerkers. Door mensen in hun kracht te plaatsen zijn ze waardevoller voor organisaties en zullen ze minder werkdruk ervaren of zelfs in een burnout belanden. Mensen zijn ook in hun werk op zoek naar ‘purpose in life’. Paul wijst in dit kader op een campagne van de overheid ‘herken de druppel‘ die gaat over het herkennen van de symptomen van werkstress.

Carlo Post

Carlo is algemeen directeur Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Na een korte rondvraag bleek al snel dat het doel van deze instelling niet geheel duidelijk was. Carlo licht het toe, VRZHZ zorgt zo goed mogelijk voor het beheersen en voorkomen van risico’s in de regio Zuid-Holland Zuid. Alle inspanningen moeten leiden tot een veilige regio voor iedereen. Voor zijn organisatie betekent ‘future fit’ twee dingen, namelijk ‘mensen weten te raken’ en ‘mensen daartoe inzetten’. Als voorbeeld vertelt Carlo het verhaal over zijn opdracht, de doorstroom in asielcentra te verbeteren. Asielzoekers die van locatie naar locatie worden verhuisd, kan dat niet anders? Door de menselijke kant van deze taak te belichten wist hij mensen te raken en te bewegen tot onorthodoxe oplossingen die ook sneller werd gerealiseerd dan via de procedurele weg.

Steven de Lira

Na de pauze is Steven aan het woord. Een ondernemer pur sang en eigenaar van SilkBricks. Is het versieren van een vrouw een proces of intuïtie? Een interessante opening die tot discussie leidt en waarvan het antwoord ook weer logisch blijkt te zijn. Intuïtie is namelijk een proces. Dit betekent dat het diepere gevoel van mensen te beïnvloeden is met automatisering. We maken onderbuik gevoel binnen organisaties meetbaar en stuurbaar. 75% van de reorganisaties gaat mis, zo vervolgt hij omdat er teveel nadruk ligt op de harde procesmatige kant met te weinig aandacht voor de mens. Veranderingen zorgen voor onzekerheid en angst bij mensen. Het door Steven ontwikkelende Future Fit model begint daarom bij de ‘WIE’, bij de mens dus. Wie ben ik? 80% van de mensen kan hier geen helder antwoord op geven. Hij gaat hiermee in tegen het bekende model van Simon Sinek die als uitgangspunt het ‘WHY’ heeft. Het Future Fit Platform (concept van SilkBricks) gaat juist in op de menselijke kant van veranderen door het versnellen van de persoonlijke ontwikkeling van hun medewerkers en teams.

Odette de Koning

Odette is transitiecoach bij de grootste culturele instelling van Rotterdam, de bibliotheek. Als enige zonder presentatie op het scherm maar direct uit het hart. Een persoonlijk verhaal over hoe zij de bibliotheek Rotterdam begeleidt in de transitie van collectie (boeken) naar connectie, een culturele plek voor verbinding tussen mensen. Het was even schrikken toen Future Fit leerstijlentest van Kolb uitwees dat ze een ‘dromer’ is. Dat was niet de daadkrachtige ‘beslisser’ of ‘doener’ die ze liever had willen zijn. Toch, na enige zelfreflectie is het juist die dromer die haar in staat stelt om met teams aan de slag te gaan en om mensen in hun kracht te zetten. Haar focus is niet meer op ‘beslissen’, ze creëert een cultuur, onder andere met behulp van het Future Fit Platform, waarin mensen het vertrouwen hebben en zelf aan de slag gaan met hun persoonlijke ontwikkeling in samenhang met de organisatieontwikkeling.

Borrel

Tijdens de borrel was er stof genoeg om over na te praten, dat gebeurde dan ook volop. Wij kijken terug op een geslaagd evenement. Een volgend evenement staat zelfs alweer op de planning. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief als je hiervan op de hoogte gehouden wilt worden.

Video testimonials

Video presentaties

Share This
× Hoe kan ik je helpen? Available from 08:30 to 22:00