FutureFit Medewerkers

FutureFit Medewerkers werken vanuit hun kernkwaliteiten; vanuit hun persoonlijke potentie. Zij onderzoeken waar hun kracht zit door om feedback te vragen aan hun netwerk (direct en indirect) en zorgen ervoor dat ze hieraan blijven ontwikkelen. Zij weten dat hun kennis en ervaring altijd up-to-date moet zijn in een sterk en snel ontwikkelende wereld. Zij zijn actief bezig met het voorkomen van de “devaluatie van kennis”; de waardedaling van hun kennis en ervaring. Deze medewerkers zijn Fit voor de Future, omdat ze flexibel zijn, door steeds bewust met hun persoonlijke ontwikkeling bezig te zijn. Zij werken in FutureFit Organisaties die hen de ruimte geven deze ontwikkelingen door te maken en zijn daardoor meer betrokken bij hun werkgever en organisatie.

FutureFit Medewerkers zijn zich er bewust van dat werken vanuit een intrinsieke motivatie helpt om je persoonlijke doelen te behalen. Hoe snel je kunt groeien en ontwikkelen – jouw flexibiliteit – is steeds belangrijker voor organisaties. Cruciaal is dan ook dat je FutureFit bent en dat je samen met ons werkt aan groeigerichte competenties:

 

  • groeimindset: je bent je ervan bewust dat leren een continu proces is en spant je hier dan ook voor in. Je ziet kansen in plaats van problemen en handelt hier ook naar
  • helicopterview: je kijkt over grenzen heen en neemt alles mee in je overwegingen
  • zelfinzicht: je weet wat je eigen talenten zijn en bent je bewust van jouw grenzen en persoonlijke ambitie
  • resultaatgericht: jij werkt aan de boterham van overmorgen en werkt proactief mee aan het behalen van concrete en tastbare resultaten
  • empathie: jij hebt oprechte aandacht voor anderen en kunt je verplaatsen in een ander
Share This
× Hoe kan ik je helpen? Available from 08:30 to 22:00